ניתוח לשינוי מין לקוקסינליות

ניתוח לשינוי מין לקוקסינליות
בישראל קיים נוהל המאפשר ביצוע ניתוח ניתוח לשינוי מין לקוקסינליות ומהווה תנאי לשינוי הזהות לפי דין. על מנת לשנות את פרט המין נדרשת תעודה רפואית שאושרה על ידי משרד הבריאות בארץ, בעוד לצורך תיקון שינוי קיים נדרש אישור רפואי מהמטפל בחו"ל לצד אישור מרופא בארץ או מבית חולים מוכר. בנוסף, לצרכי תיקון מחייב הנוהל הצגת פסק דין הצהרתי מבית משפט. לאחר מכן ובטופס הבקשה להשלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין לא מצוינת הקטגוריה "מין", לכן מסמנים את המשבצת "אחר".

איך מבצעים את הניתוח?
יש קריטריונים ברורים לביצוע ניתוח לשינוי מין לקוקסינליות. הקריטריונים המקצועיים והמקובלים נכתבים על ידי מומחים לתחום, שעוברים הסמכה ומחזיקים בניסיון מעשי. הניתוחים מבוצעים בבתי חולים ציבוריים בלבד ותחת פיקוח ואישור של וועדה בת חמישה מומחים. בין חברי הועדה ישנם פסיכיאטר בכיר ופסיכולוג קליני. מעבר לכך, יש תנאים הכרחיים לביצוע ניתוח לשינוי מין לקוקסינליות. אחד התנאים הוא חיים תחת זהות המין הנגדי אליו מבקש הקוקסינל להשתייך למשך תקופה של שנתיים לפחות. תנאי נוסף הוא הענקת טיפול הורמונאלי טרם ההתערבות הכירורגית והניתוח, למשל תקופה שנקבעת על ידי הועדה. מטרת התקופה היא לבחון את התגובות הפיזיות והנפשיות של המועמד לזהות המינית החדשה, כמו גם להעריך את מצבו טרם הניתוח. לבסוף נדרש המועמד לחתום על טופס הסכמה וזאת לאחר שהוסברו לו כל ההשלכות והתוצאות האפשריות של ניתוח לשינוי מין.

מה קורה בארצות הברית?

יש גברים ונשים שמתעניינים באפשרות של ניתוח לשינוי מין לקוקסינליות מעבר לים ובעיקר בארצות הברית. תחום שינוי המין במדינה מוסדר ברגולציה מדינתית מופרדת ומותנה בשינוי גניטאלי מלא, כמו בישראל, אך יש גם חידושים כגון הסרת ההכרח בשינוי גניטאלי לצורך שינוי סעיף המין בדרכון. במילים אחרות, בארצות הברית לא צריך לעבור ניתוח כירורגי לשינוי מין כדי לשנות את שם המין המופיע בדרכון. בנוסף, תחום הניתוחים פתוח לשוק הפרטי ולכן אפשר לבצע אותו כחלק מביטוח הבריאות הפרטי. עלות הניתוח גבוהה משמעותית מניתוחים אחרים ויש להיערך אליה מראש.